Frågor om teknik

 

Vad innebär det att fordonet är självkörande? Olika nivåer av autonom körning

För att våra bussar ska veta var de kör har de en digital räls. Det innebär att fordonsleverantören i förväg har läst in på en digital karta exakt var de ska köra och var de ska stanna. Detta med centimeter-noggrannhet och fordonen kan inte avvika från detta. Det enda fordonen kan göra är att bromsa eller gas.

Man kan tänka sig att det är som två bubblor som omger fordonet. ”Bubblan” närmast fordonet är för att säkra att om något kommer in i det området så kommer fordonet göra ett tvärstopp. Om det kommer in något i den yttre bubblan så kommer fordonet att bromsa in lite mjukare.

Fordonet kan således inte läsa av vad det är som kommer för nära och inte heller väja. Ofta säger att man att fordonen rent tekniskt är på nivå 3 eller nivå 4 (se nedan), men rent juridiskt är förarens ansvar det samma som om han eller hon kör manuellt.

Självkörande fordon kan delas in i olika nivåer (så kallade SAE-levels):

  1. Manuell styrning: Här styr föraren helt själv.
  2. Delvis automatisering: Systemen hjälper föraren i vissa situationer, som anpassad farthållare.
  3. Förarassistans: Fordonet kan styra och bromsa, men föraren måste fortfarande vara uppmärksam och ha händerna på ratten.
  4. Hög automatisering: Fordonet kan köra själv i vissa situationer, men föraren måste kunna ta över om systemet inte klarar det.
  5. Villkorad automatisering: Fordonet kan köra själv i de flesta situationer, men inte överallt. Föraren behöver inte ständigt övervaka.
  6. Fullständig automatisering: Fordonet kan köra helt självständigt.

När fordonet är på nivå 1 till 3 anses du fortfarande som föraren, medan det på nivå 4-6 räknas som att fordonet kör självständigt. Ride the Future-bussarna når upp till nivå 4 – de kan köra själva i ett fördefinierat område och i många situationer. De kan hantera många kösituationer självständigt utan att kräva en mänsklig förare att ta över styrningen.

 

Hur många hästkrafter har bussarna?

Busse och Hjulia (de två bussarna av märket Easymile) har två motorer, 2 x 80 kW vilket motsvarar 109 hästkrafter.

 

Var sitter batteriet?

På bussarna Busse och Hjulia (av märket Easymile) sitter 4 stycken 48 volt batterier fram och bak.

 

Hur lång tid tar det att ladda batterierna?

8 timmar med laddning i eluttag och 15.36 kWh batteri.

6 timmar med laddningstationer och ett 30.73 kWh batteri.

Charging power: upp till 5.7 kW

 

Hur snabbt kan bussarna köra?

När bussarna kör i autonomt läge så ligger hastigheten mellan 7 och 15 km/h. Hastigheten på motorerna är begränsade till 20 km/h, drivlinan klarar upp till 40 km/h.

 

Frågor om färdväg

 

Stannar bussarna vid hållplatserna även om det inte är någon där? Varför gör de det? 

Fordonet är programmerat att stanna på varje hållplats när den kör i autonomt läge. Den kan inte “se”  om det finns någon som vill åka med. Det håller på att utvecklas olika tekniker som talar om att det finns väntande resenärer, men inget som är klart ännu. 

 

Hur vet bussarna vart de ska? 

Det är en förprogrammerad väg som bussen kör, med hjälp av satelliter och lidarteknik kan bussen hålla reda på var den är. Man kan tänka att de går som på en räls men att rälsen är digital. 

 

När kommer såna fordon köra i stan/överallt? 

Det är svårt att säga. Det är fortfarande en del tekniska problem kvar att lösa, men kanske inom cirka 5 år. Det pågår testförsök på flertalet ställen utöver Linköping (både inom Sverige, Europa och andra platser i världen) där ambitionen är att sjösätta autonoma fordon i permanent bruk. När teknikutvecklingen, standardisering och regelverket för automona fordon är tillräckligt mogen och blir kommersiellt gångbar kommer vi se betydligt fler fordon av denna typ. 

 

Frågor om säkerhet 

 

Har det skett några olyckor? 

Nej, det har inte skett några under den tiden vi kört bussarna. 

 

Vad händer om satelliterna som bussarna använder för att navigera släcks ner? 

Bussarna använder sig av olika säkerhetslager där strömmande satellitdata är en av dessa. Om satelliterna släcks ned tar andra system över och får prioritet. Om alla positionerings- och lokaliseringstekniker slutar fungera stannar bussen eftersom den inte vet var den befinner sig i tid och rymd. 

 

Frågor om passagerare och förare

 

Får man åka med? 

Alla är välkomna!

 

Vad kostar det? 

För dig som vill åka med är det kostnadsfritt. Bra va?

 

Hur är det att arbeta på en självkörande buss?

Svar från säkerhetsförare: Det är spännande med ny teknik, dessutom har vi väldigt bra kontakt med våra resenärer då vi har en roll som kundvärd förutom att hålla koll på bussen.

 

Är det inte dåligt att en massa busschaufförers jobb försvinner?

Med självkörande bussar så skulle det kunna finnas fler bussar och tätare turer. Det skulle även innebära fler som “tar hand” om bussarna och kunderna ombord, så bussförare skulle få andra uppgifter. Och eftersom övergången till självkörande fordon inte kommer ske över en natt så hinner nog arbetsmarknaden anpassa sig till tillgång och efterfrågan.