Sammanfattande rapport: Så tycker resenärerna om bussarna

En sammanfattande rapport om Ride the future-projektet visar att de som testat bussarna överlag är positiva. Samtidigt krävs insatser för att locka bilister att byta transportmedel. I rapporten visas en sammanställning av genomförda användarstudier i projektet. På VTI:s webbsida kan du se en kort film om forskningen kopplat till Ride the future – och även läsa den nya rapporten om vad användarna tycker

Här hittar du filmen och rapporten

 

Rapport om ljuddesign och visuella effekter för förbättrat trafiksamspel och interaktion med autonoma fordon

Många faktorer spelar in i att få interaktionen mellan autonoma fordon och vanlig trafik att fungera. Kommunikation inuti fordonet för passagerare, kommunikation riktad mot övrig trafik samt välfungerande digital infrastruktur är alla delar som har stor påverkan på helhetsupplevelsen.

I en ny rapport beskrivs förslag på hur digital infrastruktur kan anpassas för att inkludera autonoma fordon i trafikplanering.

Här kan du läsa hela rapporten