Driftinformation: aktuell driftinformation finns under ikonen ”Trafikinfo” längst upp till höger på sidan.

 

 

 

Milstolpe för antal resenärer

Sedan start 2020 har nu över 10000 resenärer åkt med de självkörande bussarna! Den tiotusende resenären Lakshmi Salim uppmärksammades med ett fint diplom och ett 30-dagarsbiljett för hela länet hos Östgötatrafiken.

Läs mer på Linköpings kommuns hemsida

 

Rapport om ljuddesign och visuella effekter för förbättrat trafiksamspel och interaktion med autonoma fordon

Många faktorer spelar in i att få interaktionen mellan autonoma fordon och vanlig trafik att fungera. Kommunikation inuti fordonet för passagerare, kommunikation riktad mot övrig trafik samt välfungerande digital infrastruktur är alla delar som har stor påverkan på helhetsupplevelsen.

I en ny rapport beskrivs förslag på hur digital infrastruktur kan anpassas för att inkludera autonoma fordon i trafikplanering.

Här kan du läsa hela rapporten

 

Färdvägen för bussarna har utökats

Färdvägen har förlängts så att standardrutten bildar ungefär en åtta över Campus Valla och Vallastaden.

Det finns två nya hållplatser som båda ligger på Paradisgatan.

Den hållplats som förut hette Vallastadens kyrka byter namn till Vändpunkten.

Observera att det inte alltid är hela standardrutten som trafikeras utan detta kan variera.