Den här filmen visar hur du som gående eller cyklist kan hjälpa de självkörande bussarna att ta sig fram smidigt och säkert på Campus Valla. Till exempel genom att du inte går eller cyklar för nära bussen när den kör och genom att parkera cykeln på anvisade platser.

 

This video shows how you, as a pedestrian or cyclist, can help the self-driving buses get around easily and safely on Campus Valla. For example, by not walking or cycling too close to the bus when it is running and by parking the bicycle in designated places.

 

Den här filmen visar hur du som bilist kan hjälpa de självkörande bussarna att ta sig fram, genom att du håller avstånd till bussen i olika trafiksituationer.

 

Anna Anund, forskningschef på VTI, berättar om forskningen kopplat till Ride the future.

Mattias Näsström som är biträdande trafikchef på Östgötatrafiken berättar om projektet med de självkörande bussarna.