I samverkan mellan VTI och Linköpings universitet kläcktes idén om självkörande bussar som en forskningsplattform. Fordonen är nu rullande bevis på ett framgångsrikt samverkansprojekt som kommer att göra nytta för vårt samhälle.

I projektet vill vi bidra till ny kunskap kring auto­matiserade fordon och system som är nödvändiga för dessa. Vi vill även fo­kusera på användarnas (resenärernas) perspektiv och utveckla den spets­kompetens som behövs kring regler och tillstånd för försöksverksamhet.

Kontaktperson:

Anna Anund, Forskningschef
anna.anund@vti.se
013-20 43 27