Vi är övertygade om att en hållbar framtid innebär att vi måste bli bättre på att dela våra resurser. Vår ambition är fler människor ska välja att resa tillsam­mans istället för med privat bil. Som mobilitetsföretag erbjuder vi olika inn­ovativa lösningar som utgår från in­dividens behov. Uppkopplade, auto­noma och eldrivna. Vi är inte minst operatören i projektet med våra utbildade säkerhetsförare ombord.

Kontaktperson:

Christian Monstein, Innovationschef
christian.monstein@transdev.se
08-629 50 00