Med de självkörande fordonen vill vi bidra till ny kunskap kring hur automatiserade fordon och dess system kan realiseras som en del av våra transportlösningar för gods och människor. Vi fokuserar på sys­tem och kommunikationsaspekten och bevakar möjligheteten till nyttjade av fordonen som sensorer och/eller sensorplattformar. Använ­darna (bland annat resenärer, operatö­rer och informationsanvändare) är utgångspunkten och det är deras behov, risker och möjligheter som utforskas.

Kontaktperson:

Per Bröms, Forskningsledare
Per.broms@ri.se
070-3256167