Självkörande, elektrifierade bussar kan göra kollektivtrafiken mer attrak­tiv. En attraktivare kollektivtrafik leder till att fler väljer kollektivtrafiken för delar av sitt resebehov, vilket är heltnödvändigt för att kunna uppnå lokala, nationella och globala klimatmål. Projektet kommer att ge oss värdefulla insikter om hur rese­beteendet förändras vid införandet av denna typ av first mile/last mile-lös­ning. Öka kunskapen kring var denna typ av trafik gör mest nytta, till vilken kostnad och vilka oli­ka affärsmodeller kan bli aktuella.

Kontaktperson:

Mattias Näsström, Trafikoperativ chef
mattias.nasstrom@ostgotatrafiken.se
010-434 00 40