Linköping, som är en kommun med teknikprofil och som har en teknikoptimistisk syn, är gärna testbädd för grönare, smartare och bättre lösningar. I detta projekt bygger vi kunskap för att veta hur vi kan skapa rätt förutsätt­ningar för framtidens smarta och hållbara städer. Vi är särskilt intresserade av hur dessa fordon fungerar som ett komplement till kollektivtrafiken, hur de bidrar till att göra staden mer tillgäng­lig för fler, hur de samspelar med övriga fordon och trafikanter i och vilka infrastrukturella behov och utmaningar som kan uppstå.

Kontaktperson:

Anna Wallroth
anna.wallroth@linkoping.se