Det finns samhällskrav på snabbare transporter, bland annat för att kollektivtrafik på allvar skall kunna vara en fullgod ersättning till personbil, taxi eller färdtjänst. Denna utveckling har gjort det svårare för personer med synnedsättning att använda kollektivtrafiken. En person med synnedsättning behöver samma information som alla andra inför en resa men måste få informationen via andra vägar än synen. En hållbar lösning innebär att nya tekniska installationer på bussar och hållplatser bör undvikas för att göra det möjligt att använda lösningen av så många som möjligt. Tillverkarna av modern mobiltelefoni har under de senaste åren genomfört stora tekniska förbättringar gällande både sensorer, beräkningskapacitet och mjukvarustöd. Syftet med studien är att fånga synskadades behov och önskningar kring stöd som bygger på en AR baserad lösning för att tillgängliggöra och underlätta resande med kollektivtrafik såväl med traditionell kollektivtrafik som med autonoma bussar.

Projektledare: Anna Anund, VTI
Partners: VTI, RISE, Synnedsattas riksförbund