SHOW aims to support the migration path towards affective and persuasive sustainableurban transport, through technical solutions, business models and priorityscenarios for impact assessment, by deploying shared, connected, cooperative, electrified fleets of autonomous vehicles in coordinated Public Transport (PT), Demand Responsive Transport (DRT), Mobility as a Service (MaaS) and Logistics as a Service (LaaS) operational chains in real-life urban demonstrations taking place in 20 cities across Europe.

För ’Ride the future’ innebär detta projekt att vi ska utvärdera att vi har två fordon av olika slag, nyttan för personer med funktionsnedsättningar, hitta lösningar vid hinder i trafiken via remote (dvs. att man verkar för lösningar som på sikt innebär att föraren kan göra annat än styra) samt utöka rutten till Vallastaden.

Projektledare:
EU: UITP

Projektledare med koppling till ELIN:

VTI: Anna Anund, Magnus Berglund
RISE, Linköping: Per Bröms
Transdev Sverige: Christian Monstein
Combitech: Dick Vizins
Ericsson Linköping: Elisabeth Sjöstrand.