I samband med ansökningar om tillstånd att bedriva verksamhet med autonoma fordon av typen små bussar, krävs en säkerhetsförare ombord som kan ta över kontrollen då fordonet inte klarar sin uppgift, detta oavsett orsak. Vad som gäller avseende säkerhetsförarens förmåga till detta är dock okänt. Målet med föreliggande studie är att studera effekten på säkerhetsförarens vakenhet och uppmärksamhet under ett arbetspass i en automatiserad elektrifierad buss som trafikerar ett urbant område i dagligtrafik.

Projektledare: Anna Anund, VTI
Partners: VTI och Transdev