Samhällets digitalisering innebär för det mesta en mycket positiv samhällsutveckling. Inom mobilitetsområdet kan smarta uppkopplade fordon bidra till mer hållbara och effektiva transport system som också kan möta den enskilde individens behov. Samtidigt ställs idag allt fler frågor om hur säkra dessa system egentligen är med tanke på alla cyberhot som påverkar allt från sjukhus till industriella anläggningar. Det är därför av största vikt för den fortsatta utvecklingen av smarta mobilitetslösningar att cybersäkerhet får en framträdande roll och att förståelse, kunskap, och engagemang i dessa frågor ökar både hos privata och offentliga aktörer.

Projektledare: Mikael Asplund, LiU
Partners: RISE, Scania, Transdev, Combitech, Ericsson, NFC