Mobila mätningar med autonoma fordon / kollektivtrafik i tätorter kan vara ett värdefullt komplement till de stationära mätningar som genomförs i en del kommuner och ge en bild av hur luftkvaliteten varierar i tid och rum över större områden. Enkla sensorer är i dagsläget inte godkända eller lämpade för miljörapporteringsändamål, men kan ge värdefull information om variationer, som i kombination med stationära mätningar kan bidra till såväl kunskap om föroreningshalter i olika miljöer som kan användas för planeringsändamål eller som underlag för rekommendationer för allmänhet som vistas i miljöerna.

Det finns ett kunskapsbehov kring hur effektiva enklare sensorer kan vara för relevant miljömätning och därigenom ett forskningsintresse. Vad skulle dessutom krävas utöver en tillräckligt bra men enkel sensor för att informationen ska vara användbar för mottagarna. I detta projekt vill vi utröna om dessa sensorer kan ge användbar information placerade på Mobila enheter.

Dessa tjänster finns i dagsläget inte som kommersiella produkt vilket leder till att det finns potential för innovation och företagsutveckling som regionen och dess aktörer skulle kunna utforska.

Projektledare:
Magnus Berglund, VTI

Partners:
Edeva, Sensorbee, Edeva, Östgötatrafiken, Linköpings Kommun.