Linköping är på gång att bygga upp en användarvänlig digital infrastruktur för ökat hållbar resande och attraktiv kombinerad mobilitet samt fylla den med nya relevanta mobilitetstjänster. Genom Linköping MaaS gör vi det enklare för invånarna att se utbudet, lättare att navigera samt byta mellan de olika hållbara mobilitetstjänsterna som finns och tillskapas. Tjänsten är specifikt utformad som ”nästa generations” lösning och ger massiva möjligheter för lärande, innovation och uppskalning såväl nationellt och internationellt.

Projektkoordinator:
Sandra Viktor, Linköpings kommun

Partners:
Kyyti, Östgötatrafiken, Sankt Kors/Dukaten, Linköpings Kommun, Stångåstaden, LiU, VTI, Ciao ciao carsharing