Kollektivtrafikens datalabb syftar till att tillhandahålla öppna data i realtidsformat tillsammans med historiska data och annoterade dataset för applikationer som rör kollektivtrafiken. En väl fungerande plattform för att kunna arbeta med dataanalys och AI inom kollektivtrafiken har potential att bidra till bland annat bättre tillgänglighet på många sätt. Kollektivtrafiken är inte bara en självständig verksamhet som har sina utmaningar det kan också ses som en sensor i trafiken. Framkomlighet och mobilitet är ett utmaningsområde där fler aktörer behöver fler verktyg för att stödja omställningen till ett mobilare & hållbarare samhälle.

Projektledare:
Per Bröms, RISE

Partners:
LiU, VTI, Samtrafiken, Linköpings kommun, Savantic