En förutsättning för social acceptans av autonoma bussar i framtidens städer är en tydlig och säker interaktion mellan fordonen och de som reser med eller möter fordonen (gående, cyklister och förare av andra fordonsslag). Projekt kommer att utforska de sociala hinder som påverkar autonoma fordons implementation, samt hur acceptansen säkerställs för såväl de i som de utanför fordonen. Ett interaktions koncept för säker interaktion kommer designas och utvärderas, ett koncept som lägger grunden för framtida fordonskrav. Vidare kommer innovativa nya användningsfall tas fram och där fordonen kan utgöra nya roller som till exempel trygghets koncept med ökade övervakning, eller som tillfälliga mobilitetslösningar vid event och festligheter.

Partners: VTI och LiU