Detta projekt syftar till att förenkla situationen för personer med synnedsättning i samband med resor med kollektivtrafik, genom användning av mobil förstärkt verklighet (AR), öppen trafikdata, digitala tvillingar och maskininlärning. Målsättning är att via digitala verktyg öka tillgänglighet samtidigt som övriga mål förkollektivtrafiken ska stödjas (lägre kostnad, högre framkomlighet & bättre kundupplevelse). Projektets huvudsakliga resultatmål är att bygga en fungerande prototyp baserad på modern teknik för digital ledsagning i dynamiska kollektivtrafiksituationer och därigenom öka tillgänglighet. Vidare förväntas ny kunskap kring mobilteknologins förmåga skapas, dels som sensor i sammanhanget men också avseende hur den kan stödja olika kanaler för kommunikation med användaren.

Projektledare:
Magnus Berglund, VTI

Partners:
LiU, Gaia systems AB, Östgötatrafiken, RISE, Synskadades RiksFörbund Öst