Policys för inkluderande, behovsorienterade och målgruppsspecifika autonoma mobilititslösningar för städer (catapult). Projektmålet är att skapa/anpassa policies för att förbättra målgruppsspecifika, inkluderande och efterfrågestyrda automatiserade mobilitetslösningar i städer och stadsregioner. Behovet hos potentiella användare av dessa tjänster, deras vilja att använda dem samt lämpliga användningsfall har hittills varit underrepresenterade i utveckling av automatiserade mobilitetslösningar. Därför kommer relevanta användarfall identifieras, analyseras och valideras i laboratorieskala. De potentiella användarna inkluderar barn, äldre personer och personer med tillfälliga och långvariga sensoriska och / eller fysiska funktionsnedsättningar. Empirisk forskning bestående av fältstudier kommer att genomföras med dessa användargrupper med hjälp av forskningsplattformen Riethefuture. CATAPULT kommer att ge viktiga info för utvecklingen av praktiska ”steg-för-steg” rekommendationer för policies och för leverantörer av mobilitetstjänster. Projektet är ett Europeisk samverkansprojekt (Urban Europe) genomförs med partners i Österike (Austriatech & Factum) och Belgien (KULeuven) och finansieras nationellt av energimyndigheten.

Projektledare:
Martin Holmberg (RISE)

Partners på den svenska delen:
RISE, VTI, Transdev, Funktionsrätt i Östergötland, Östgötatrafiken & Linköpings Kommun