Självkörande bussar kommer att utgöra en del av framtidens kollektivtrafik och därför måste de vara tillgängliga för alla medborgare. Självkörande fordon används också ofta som ett exempel på ett vardagligt möte mellan AI (artificiell intelligens) och människor. Projektet syftar till att identifiera de hinder som barn och ungdomar med milda intellektuella funktionsnedsättningar har när de använder den autonoma busstjänsten på Campus Valla och i Vallastaden i Linköping. För att åtgärda identifierade hinder utarbetar också projektet nya designförslag. Projektets tillämpade mål kommer att vara en bas för att testa och förfina teorier från handikappforskning, informatik, kognitionsvetenskap och human factors i trafikforskning.

Projektledare: Henrik Danielsson, Linköpings universitet och Mikael Wiberg, Umeå universitet

Partners: Linköpings universitet, Umeå universitet, VTI