Vad driver önskan om att tillhandahålla en mobilitetstjänst med självkörande bussar respektive önskan om att använda en sådan tjänst. Syftet med detta projekt är att ta fram underlag som kan bidra till att mobilitetslösningar utgår från att vara till nytta ”for all” och kan tillämpas i ett större sammanhang. Genom att studera självkörande bussar avser vi adressera ”For all”-begreppet: hur tillgänglighet (också utöver funktionsnedsättning) och önskan, vilja, möjlighet att använda lösningar kan definieras och behandlas.

Projektledare:
Ingrid Skogsmo, VTI

Partners:
Linköpings kommun, Transdev, Östgötatrafiken, Linköping Science Park , Akademiska hus; kommuner, städer, regioner i workshops